Budowa i zasada działania

Adcetris kierunki rozwoju

W ostatnim czasie nastąpiło rozszerzenie wykorzystania leku Adcetris w dwóch ważnych aspektach:

1. 25.stycznia.2016 Ponownego leczenia dorosłych pacjentów z nawrotowym lub opornym na leczenie chłoniakiem Hodgkina oraz układowym chłoniakiem anaplastycznym z dużych komórek (sALCL).

Wiadomości
Mamy refundację

„Decyzją Ministra Zdrowia, z dniem 1 maja 2016 r., refundacją został objęty lek Adcetris, brentuximabum vedotinum; proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji; […]

Badania kliniczne w Polsce

W ostatnim czasie wiele osób zwracało się do mnie o możliwość udziału w badaniu klinicznym. Szczególnie na raka płuca. Od czytelników wiem, że; […]